Phượt bằng xe máy,…Cung đường Phượt về Bàu Trắng, Bàu Sen, Đồi Cát Trắng, Bắc Bình, một trong những cung đường Phượt đẹp ở Bình Thuận